Hyena Team 2007

Basingstoke Hyenas Team 2007

Centre

      Name Position
Mark Freitag 89 Mark Freitag Centre
Stefan Landin 85 Stefan Landin Centre
Andy Murray 87 Andy Murray Centre
Peter Freitag 66 Peter Freitag Centre
Nick Beale 32 Nick Beale Centre
Dean Robinson 10 Dean Robinson Centre
Rich Thoms 12 Rich Thoms Centre
View all players

Right Wing

      Name Position
Simon Ruszala 55 Simon Ruszala Right Wing
Rob Lloyd 47 Rob Lloyd Right Wing
Luke Dacosta 44 Luke Dacosta Right Wing
Andy Hartfield 23 Andy Hartfield Right Wing
Sam Higgs Sam Higgs Right Wing
Ben Allum 7 Ben Allum Right Wing
View all players

Left Wing

      Name Position
Tanya Morgan 51 Tanya Morgan Left Wing
Jon Taylor 34 Jon Taylor Left Wing
Matt Lofthouse 33 Matt Lofthouse Defence, Left Wing
Darrell Findlay 15 Darrell Findlay Left Wing
Dave Key 14 Dave Key Left Wing
View all players

Defence

      Name Position
Ian Fenton 94 Ian Fenton Defence
Julia Burns 44 Julia Burns Defence
Matt Lofthouse 33 Matt Lofthouse Defence, Left Wing
Simon DaCosta 45 Simon DaCosta Defence
Don McGovern 69 Don McGovern Defence
Iain Single 74 Iain Single Defence
Graham Woolford 73 Graham Woolford Defence
Neil Porter 25 Neil Porter Defence
James Bone 22 James Bone Defence
Dave Murray 5 Dave Murray Defence
Neil Moss Neil Moss Defence
Will Pearce 6 Will Pearce Defence
Scott Nichol 16 Scott Nichol Defence
Jamie Binch 21 Jamie Binch Defence
Kay Carrington 20 Kay Carrington Defence
Too Ugly for Photo 18 Dave Sims Defence
View all players

Goalies

      Name Position
Mike Rose 8 Mike Rose Goalie
rik dedman 1 Rik Dedman Goalie
Too Ugly for Photo Nick Stuart-Smith Goalie
View all players

Hyena Staff

Staff

Name Job
Darrell Findlay Chairman
Peter Freitag Secretary
Dave Key Fixtures Secretary
Andy Hartfield Treasurer
Scott Nichol Social Secretary
James Bone Head Coach